Apple med ny avståndsbaserad zoom-funktion | Rocketdildo 3.0

Apple har ansökt om ett patent för en zoom-funktion som anpassar storleken på innehållet på skärmen efter ansiktets avstånd till enheten. Om det blir verklighet så blir det alltså troligen ett komplement till den nuvarande ”pinch”-funktionen (där man kniper ihop eller för isär två fingrar på touch-ytan för att zooma).

Funktionen ska ha två alternativ för hur zoomen ska fungera: antingen zoomas innehållet in när man flyttar ansiktet längre från skärmen så att man fortfarande kan läsa texten trots att avståndet ökar – eller så zoomas innehållet in när man ansiktet närmar sig skärmen. Båda alternativen har väl sina fördelar.

AppleInsider.com