Detaljer kring ”Xbox 720” | Rocketdildo 3.0

Tidningen Xbox World kommer att lägga ned i december, men avser att sluta på topp med ett nummer med gott om tidigare okända detaljer kring nästa generations Xbox. Bl.a. avslöjar man följande:

ComputerandVideoGames.com