Minecraft Style eller Mitt Romney Style? | Rocketdildo 3.0

Ovan en rätt genomarbetad ”Minecraft Style” och nedan CollegeHumor:s ”Mitt Romney Style”